Onderzoeksprogramma KUST2005

De brochure 'Kennis voor de kust'  is een bloemlezing uit de oogst van onderzoek naar de gedragingen van onze Nederlandse kust in het onderzoeksprogramma KUST2005 in de periode 2000 tot 2005. In deze vijf jaren is veel informatie over de Nederlandse kustzone verzameld, geïnterpreteerd en omgezet in adviezen voor de kustbeheerders. Aan het programma hebben, direct of indirect, vele Rijkswaterstaters meegewerkt en hebben diverse ingenieursbureaus, instituten, universiteiten en hogescholen een bijdrage geleverd.

De onderwerpen zijn ook behandeld in de KUST2005-kalender, die eind vorig jaar verspreid is. Waarom dan nu een brochure? Een kalender wordt na een jaar waarschijnlijk weggegooid. De resultaten van een programma als KUST2005 hebben echter een langere houdbaarheid en vormen de basis voor toegepast beleid en beheer van de Nederlandse kustzone.

Met ingang van 2005 wordt de kustlijnzorg binnen Verkeer en Waterstaat aangestuurd middels een Service Level Agreement (SLA). Alle werkzaamheden die de diensten van Rijkswaterstaat verrichten in het kader van de kustlijnzorg, vallen daarom in het vervolg onder het programma SLA Kustlijnzorg. Dit programma wordt Rijkswaterstaat-breed aangestuurd door de Hoofdingenieur-Directeur van Rijkswaterstaat Noord-Holland. Rijkswaterstaat Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) legt in deze SLA de basis voor het programma door monitoring, programmering, advisering en verkenning. KUST2005 wordt daarmee voortgezet.

Wordt vervolgd dus!

Mocht u naar aanleiding van de brochure vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met het infocenter van Rijkswaterstaat, te bereiken via contact@heldeskwater.nl

Ik wens u veel leesplezier!

 

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

Namens deze,

 

DE HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR         DE HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR

RWS Rijksinstituut voor Kust en Zee,      RWS Noord-Holland,

Mw. Drs I. van der Hee MBA      Dhr. Mr. Ing. J.H. Dronkers