Handhavingsoverleg Lauwersmeergebied

Start extra toezicht Lauwersmeergebied

Terreinbeheerders, opsporingsdiensten, gemeenten, provincies en jachtopzichters hebben onlangs het toezicht op het Lauwersmeergebied vergroot. Toenemende recreatie in het gebied en de ontwikkelingen van de natuurwetgeving vragen om extra toezicht. Het hiervoor opgerichte Handhavingsoverleg Lauwersmeergebied is zaterdag 11 juni van start gegaan. De deelnemers uit dit overleg willen de bezoekers bewust maken van het prachtige gebied dat men bezoekt.

Het Lauwersmeergebied is al in 1994 aangewezen als beschermd (Staats)natuurmonument, onlangs verkreeg het gebied de status van Nationaal Park. Het gebied wordt veelvuldig door recreanten, natuurliefhebbers en vogelaars bezocht. Om ook in de toekomst van het gebied te kunnen genieten moeten gedragsregels worden nageleefd. Vanaf nu wordt hier strenger op toegekeken.

In eerste instantie zal er, waar nodig, zoveel mogelijk corrigerend worden opgetreden. Afgelopen zaterdag is er dan ook slechts twee maal proces-verbaal opgemaakt. Eén persoon werd verbaliseert voor het uitsteken van beschermde planten (orchideeën) en één bezoeker kreeg een proces-verbaal voor het illegaal verbranden van afval. Daarnaast werd een twintigtal mensen aangesproken voor het betreden van gebieden waar dit niet is toegestaan. In overleg met de terreinbeheerders wordt bekeken of- en waar het nodig is om de bebording aan te passen, dit om misverstanden te voorkomen. Verder kan men deze zomer ook politie te paard tegenkomen. Deze vorm van toezicht leent zich uitstekend voor het Lauwersmeergebied, omdat de agenten dan goed zicht op en overzicht over het gebied hebben.