Veiligheid

'Veiligheid' is een breed en actueel begrip. Er bestaan verschillende vormen van veiligheid in en rond de Waddenzee. Het beheer van de kust hoort daarbij, maar ook het handhaven van wetten en regels. De verschillende instanties die zich bezighouden met veiligheid in de Waddenzee werken nauw samen. Ook wordt regelmatig geoefend om het materieel en de samenwerking bij eventuele rampen op peil te hebben.

In de linkerkolom vindt u het overzicht van de verschillende onderwerpen van dit thema.