Watersport

De Waddenzee is zeer aantrekkelijk voor diverse vormen van watersport. Het varen en droogvallen met boten (zowel individueel als in groepsverband met charterschepen) is een van de meest populaire activiteiten. Een vrij nieuwe vorm van watersport is kitesurfen. De Waddenzee is naast recreatiegebied vooral een belangrijk natuurgebied. Zonering van recreatieve activiteiten is daarom belangrijk, zodat kwetsbare delen van het gebied worden ontzien en de natuur geen schade ondervindt.

Over beschikbaarheid van plekken in de havens vindt u meer informatie op de website waddenhavens.nl

Op www.wadkanovaren.nl is veel informatie te vinden over bijvoorbeeld gesloten gebieden.

In het menu links kunt u een keuze maken voor nadere uitwerking van dit thema. Informatie over het watersportbeleid is te vinden in het onderdeel beleid.