Monitoring

Monitoringprogramma voor watersportactiviteiten

De waddenprovincies observeren jaarlijks de omvang en de verspreiding van de watersport op de Waddenzee. De gegevens zijn onder andere van belang voor nieuw te ontwikkelen beleid. De volgende watersportgegevens worden jaarlijks bijgehouden:

  • de ontwikkeling van aantallen ligplaatsen in jachthavens;
  • de ontwikkeling van aantallen sluispassages;
  • wadlopen: de aantallen wadlooptochten, excursies en het aantal deelnemers aan deze excursies

Eén keer in de 5 jaar worden de jaarlijkse monitoringcijfers aangevuld met luchttellingen. De provincies geven naar aanleiding daarvan de rapportage 'Monitoring watersport op de Waddenzee' uit.

--> voor resultaten van de luchttellingen 2005 ga naar Feiten en Figuren
--> download het rapport  'Monitoring Watersport op de Waddenzee 1998-2000' (pdf, 903 kb)