Regelgeving

Wadloopverordening

Om de veiligheid van gidsen en deelnemers tijdens een wadlooptocht te waarborgen en om de natuurwaarden te beschermen, is de provinciale Wadloopverordening 1996 in werking getreden. De Wadloopverordening wordt voor de drie waddenprovincies Groningen, Friesland en Noord-Holland uitgevoerd door de provincie Fryslân.

Op 10 december 2019 is de nieuwe wadloopverordening vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Fryslân. Per 1 januari 2020 gaat deze nieuwe wadloopverordening in.

De volgende documentatie is van belang:

Voorschriften voor grote groepen (Pdf, 27 Kb)
Voorschriften voor sololopers (Pdf, 66 Kb)
Voorschriften voor maximaal 12 deelnemers (Pdf, 74 Kb)
Voorschriften droogvallende platen (Pdf,15 Kb)
Voorschriften voor natuureducatieve tochten (Pdf, 60 Kb)
Eindtermen/ opleiding wadloopgids (Pdf, 100 Kb)
Aangewezen gebieden natuureducatieve tochten (Pdf, 2 Mb)
Overzichtskaart locaties natuureducatieve tochten (Pdf, 814 Kb)
Beleidsregels wadloopverordening (Pdf, 67 Kb)
Vastgesteld reglement veiligheid Adviescommissie (Pdf, 74 Kb)

De veranderingen op een rij: Nieuwsbrief (Pdf, 174 Kb)

Meer informatie, onder meer over aanvraag vergunningen op de website van de provincie Fryslân