Regelgeving

Wadloopverordening

Om de veiligheid van gidsen en deelnemers tijdens een wadlooptocht te waarborgen en om de natuurwaarden te beschermen, is de provinciale Wadloopverordening 1996 in werking getreden. De Wadloopverordening wordt voor de drie waddenprovincies Groningen, Friesland en Noord-Holland uitgevoerd door de provincie Fryslân. Zowel de gidsen van wadlooporganisaties als individuele lopers zijn verplicht een wadloopvergunning aan te vragen. Daarbij worden eisen gesteld aan de ervaring en de uitrusting van de gidsen. Voor het houden van (natuureducatieve) excursies dient een ontheffing te worden aangevraagd. Meer informatie hierover vindt u op de servicepagina voor wadloopgidsen.

In september 2010 is de provinciale Wadloopverordening aangepast als gevolg van de invoering van de Dienstenwet.

Bekijk de aangepaste Wadloopverordening.

Convenant Wadlopen

Jaarlijks maken zo'n 75.000 mensen op een of andere wijze een tocht over het wad. De waddenprovincies en de wadlooporganisaties hebben sinds 1995 afspraken met elkaar gemaakt over het aantal tochten, de momenten waarop kan worden gelopen en het aantal deelnemers aan wadlooptochten. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Convenant Wadlopen en worden periodiek met de wadlooporganisaties geëvalueerd.

Alle documenten op een rij:

Het nieuwe convenant Wadlopen, 2013 - 2018 (pdf, 132 kb)

Voorschriften wadloopvergunning A (pdf, 35 kb)

Voorschriften wadloopvergunning B (pdf, 25 kb)

Voorschriften wadloopvergunning C (pdf, 19 kb)

Voorschriften bij ontheffingen (pdf, 37 kb)

Gedragscode NB-wet en wadlopen (pdf, 100 Kb)

Uiterste vertrektijden wadlopen (pdf, 7 Kb)

Alarmnummers in geval van calamiteiten (pdf, 124 kb)

kennis van EHBO voor wadlopers (pdf, 8 Kb)

Een overzicht van alle vergunningen en ontheffingen en gemachtigde gidsen en routes tot en met 1 maart 2017 (pdf, 436 Kb)

Ontheffingenkaart (pdf, 3,9 Mb)

(Het oude Convenant Wadlopen, 2008 - 2013, vindt u hier (pdf, 130 kb)