Programma Lauwersoog

Lauwersoog kent een bijzondere ligging: op de grens van zout en zoet water, tussen de natuurgebieden de Waddenzee en Nationaal Park Lauwersmeer. Het is ook een plek midden in een keten van toeristische trekpleisters langs de Waddenkust, waartoe onder andere Dokkum, Zoutkamp en Pieterburen behoren. De provincie Groningen en de gemeente De Marne zijn samen met particuliere ondernemers en de visserij van plan om van Lauwersoog een duurzame, toekomstgerichte vissershaven en een aantrekkelijk voor toeristen te maken. De visie staat beschreven in het Programma Lauwersoog (pdf, 2Mb).

Thema's

Het Programma Lauwersoog beschrijft een aantal thema's. De belangrijkste zijn:

- Vissershaven. Om duurzame visserij in Lauwersoog mogelijk te maken is het nodig om de visserskade, de visafslag en de faciliteiten voor vissersboten, zoals waterpompen en stroomvoorzieningen, te verbeteren. Verder willen we onder andere via een verse vismarkt de visserij en het toerisme dichter bij elkaar brengen.

- Toerisme en recreatie. Het is de bedoeling om de waterkanten in Lauwersoog openbaar toegankelijk te maken. Door de aanleg van nieuwe routes ('lussen'), worden meer delen van Lauwersoog beter bereikbaar. Hierdoor is het voor ondernemers interessanter om zich hier te vestigen.

- Waterstaat. We bestuderen de mogelijkheden om op termijn de capaciteit van de schutsluis vergroten, om lange wachttijden voor de recreatievaart in de toekomst te voorkomen. Voor de korte termijn moeten de buitendijkse jachthaven, verbeterde wachtvoorzieningen en aangepaste openingstijden voor een betere doorstroming gaan zorgen.

- Verder willen we kijken hoe we het vraagstuk rondom het gebruik van duurzame energie kunnen betrekken bij de plannen. Ook willen we Lauwersoog in de toekomst een rol laten spelen bij kennisontwikkeling en onderzoek, bijvoorbeeld op het gebied van zeevaart en watermanagement.

Meer informatie op de website van de provincie Groningen