Kamerstukken

In onderstaand overzicht kunt u de stukken lezen die in de Tweede Kamer zijn behandeld en een relatie hebben met recreatie in het Waddengebied:

De Kamerbrief van Kamp over zeehonden en gebiedssluitingen aan Lodders en De Vries (18 september 2017)

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst en staatssecretaris van Economische Zaken over de voorgenomen verkoop door Staatsbosbeheer van ongeveer 350 erfpachtpercelen aan (recreatiewoning)eigenaren op de Waddeneilanden (18 december 2014)

Kamerbrief van minister Schultz-van Haegen over de vaarroute en -snelheden op de waddenzee (pdf, 47 Kb, 2 december 2014)

Antwoorden op kamervragen over het benutten van kansen die de werelderfgoedstatus biedt (pdf, 51 Kb, 30 oktober 2013)

Antwoorden op kamervragen over de inkrimping van de dienstregeling van de veerdienst Vlieland en Terschelling (pdf, 90 Kb, 15 juli 2013)

Vragen van de leden De Vries en De Boer (beiden VVD) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de inkrimping dienstregeling veerdienst Vlieland en Terschelling (ingezonden 5 juli 2013) (pdf, 51 Kb)

Brief van staatssecretaris Verdaas (EZ) over de stand van zaken rondom de erfpacht op de Waddeneilanden en aangenomen moties (pdf, 44 Kb, 7 december 2012)

Brief van staatssecretaris Bleker (EL&I) met meer informatie over Staatsbosbeheer en erfpacht op de Waddeneilanden (pdf, 71 Kb, 2 december 2011). De volgende onderwerpen komen aan de orde:
1. De verkoop van erfpachtpercelen op de Waddeneilanden;
2. De uitrol van de nieuwe erfpachtvoorwaarden;
3. De stand van zaken m.b.t. de ontwikkelagenda Waddeneilanden

Kamerbrief over aangenomen moties erfpacht (pdf, 43 Kb, 24 oktober 2011). Brief van staatssecretaris Bleker (EL&I) aan de Tweede Kamer over een overzicht met de uitwerking van de aangenomen moties inzake erfpacht, wat er inzake erfpacht al geregeld is en of er al overleg is geweest over de verkoop van erfpachtgebieden. Bijlagen: Brochure (pdf, 490 Kb) met belangrijke informatie voor erfpachters en een Toelichting over algemene voorwaarden en opstal (pdf, 194 Kb).

Kamerbrief over de uitwerking van de moties inzake erfpachtkwesties op de Waddeneilanden (pdf, 49 kB, 23 juni 2011). De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van diverse moties rond erfpacht op de Waddeneilanden.

Brief van de staatssecretaris over de overeenstemming tussen de gemeenten en Staatsbosbeheer op de Waddeneilanden over de erfpacht. (pdf, 50 kB, 24 mei 2011) De brief is gericht aan de verenigingen van erfpachters NVE, SBEV en VTE.

Kamerbrief over verkoop gronden Staatsbosbeheer Waddeneilanden (pdf 49 kB, 13 april 2011). Onderdeel van het bestuurlijk akkoord dat Staatsbosbeheer en de Waddengemeenten hebben gesloten betreft de mogelijke verkoop van gronden aan de gemeenten en aan de erfpachters en gronden die kunnen worden ingezet in het kader van de ontwikkelagenda. De lijst met gronden die volgens het akkoord voor verkoop in aanmerking komen, is weergegeven in de bijlagen bij de brief, ook vindt u hier overzichtskaarten.

Kamerbrief over toezeggingen van de minister over het erfpachtbeleid van Staatsbosbeheer (pdf, 69 kB, 2 juli 2010). Zo heeft zij toezeggingen gedaan over de overgangstermijn, knelgevallen en gaat zij in op de canonherziening.

Kamerbrief doorrekenen voorstel erfpacht staatsbosbeheer (pdf, 61 kB, 17 juni 1020) waarin de minister reageert op: het verzoek van de Kamer over een doorrekening van het stedelijk erfpachtmodel én op het verzoek om te praten met de Waddengemeenten over geschilpunten.

Kamerbrief met antwoorden op vragen van de kamerleden Mastwijk en Atsma over het bericht dat Staatsbosbeheer sinds 2006 taxateurs opdracht geeft om erfpachtkavels ver boven de werkelijke marktwaarde te waarderen. De minister meldt dat '2 wijze heren' de erfpachtregels voor Staatsbosbeheer bestuderen. Binnenkort ontvangt zij het advies en stuurt dit naar de Kamer. (pdf 82 kB, 14 april 2010)

Kamerbrief waarbij de minister de opdracht heeft gevoegd, die zij heeft verstrekt aan de heren Groothuis en Zevenbergen om zich te buigen over de uitvoering van het erfpachtbeleid van Staatsbosbeheer. (pdf, 67 kB, 20 januari 2010)

Kamerbrief met antwoorden kamervragen van kamerlid de Rouwe (CDA) (pdf, 18,5 kB), 8 december 2009 over artikel 'Verenoorlog'

Kamerbrief met antwoorden op Kamervragen over afsluiten van gebieden in de Waddenzee (pdf, 305 kB), 25 november 2009. Bij dit besluit heeft de minister de 'Leidraad aanwijzing artikel 20 Natuurbeschermingswet 1998 Waddenzee' gevoegd.

Kamerbrief met reactie op rapport 'Groene erfpacht in balans' (pdf, 134 kB) (12 oktober 2009) waarin de minister reageert op het rapport over de erfpacht van Staatsbosbeheer op de Waddeneilanden. Het rapport is op 28 mei 2009 aangeboden aan de Tweede Kamer.
Het volledige advies 'Groene erfpacht in balans' (pdf, 1546 kB)
Bijbehorende persbericht (pdf, 18 kB)

Kamerbrief met het advies over de uitvoering van het erfpachtbeleid van Staatsbosbeheer op de Waddeneilanden (pdf, 30 kB), 29 mei 2009. De minister geeft zo snel mogelijk na de zomer een reactie op het advies en de aanbevelingen.

Kamerbrief van de minister van LNV aan het bestuur van de Vereniging Wadvaarders (pdf, 53kB), 29 oktober 2008
Kamerbrief waarin de minister haar reactie geeft op een brief van de Wadvaarders van september 2008. De minister heeft de indruk dat samenwerking met de Wadvaarders goed verloopt, de brief heeft haar dan ook verrast. De brief van de Wadvaarders bevatte een aantal kritiekpunten op onder meer de aanwijzing van gesloten gebieden.

Antwoorden kamervragen vergoeding aanleginrichtingen waddenveren (pdf, 25 kB), 25 augustus 2008
Kamerbrief met antwoorden op vragen over de marktconforme vergoeding voor het gebruik van de aanleginrichtingen voor de waddenveren, die zijn gesteld tijdens het Algemeen Overleg met de vaste commissie van V&W van de Tweede Kamer over de waddenveren op 27 mei 2008.

Kamerbrief Minister Verburg over commissie erfpachtbeleid op de Waddeneilanden (pdf, 99 KB); 1 juli 2008
De uitvoering van het erfpachtbeleid door Staatsbosbeheer op de Waddeneilanden leidde tot maatschappelijke onrust. Met name de erfpachters maken bezwaar. Vreder vrezen lokale organisaties dat de voorgenomen verhoging van de erfpacht zal leiden tot leegstand van vakantiehuisjes, hetgeen slecht is voor de middenstand op de Waddeneilanden. Minister Verburg kondigt aan een Commissie in het leven te roepen om te adviseren over het erfpachtbeleid.

Antwoorden kamervragen gesloten gebieden (pdf, 47 kb), 27 november 2007
Kamerbrief met antwoorden op vragen over gesloten gebieden in de Waddenzee. Het is een dynamisch gebied waardoor grenzen van bestaande gebieden verschuiven. Een beheerplan Natura 2000 Waddengebied is in de maak.