Beantwoording kamervragen over versterking economie Waddengebied

Minister Schultz van Haegen (IenM) beantwoordt vragen van het Kamerlid De Vries (VVD) over het artikel 'Waddenfonds: versterking economie in Waddengebied blijft achter?'

De antwoorden op de kamervragen van kamerlid de Vries (VVD) (pdf, 51 Kb, 27 januari 2015)