Beantwoording Kamervragen over het bericht over weerstand akkerbouw tegen Waddenagenda'

Minister Van Nieuwenhuizen beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Flinke weerstand akkerbouw tegen Waddenagenda'.

Beantwoording Kamervragen over het stimuleren van economische sectoren rond de Waddenzee

Minister Wiebes (EZK) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Bromet en Van der Lee (beiden GroenLinks) (Pdf, 430 Kb, 6 november 2018) over het stimuleren van economische sectoren rond de Waddenzee.

Kamervragen Groen Links over het stimuleren van economische sectoren rond de Waddenzee

Kamervragen van de leden Bromet en Van der Lee (beiden GroenLinks) (Pdf, 25 Kb, 22 oktober 2018) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over het stimuleren van economische sectoren rond de Waddenzee (ingezonden 18 oktober 2018)

Beantwoording kamervragen over versterking economie Waddengebied

Minister Schultz van Haegen (IenM) beantwoordt vragen van het Kamerlid De Vries (VVD) over het artikel 'Waddenfonds: versterking economie in Waddengebied blijft achter?'

De antwoorden op de kamervragen van kamerlid de Vries (VVD) (pdf, 51 Kb, 27 januari 2015)