Sociaal-economisch perspectief Waddengemeenten Noord-Holland

Rapport ECORYS-NEI en oordeel universiteit Groningen

In augustus 2003 verscheen het ECORYS-NEI rapport "Sociaal-economisch perspectief voor Waddengemeenten in de Kop van Noord-Holland". De conclusies uit dit rapport, onder meer op het gebied van werkgelegenheidseffecten van het waddenbeleid, baarden enig opzien.

De Waddenvereniging legde het rapport ter beoordeling voor aan de Rijksuniversiteit Groningen. De onderzoekers hebben nagegaan in hoeverre de conclusies van het ECORYS-NEI-rapport van een goed fundament zijn voorzien.

Via onderstaande links kunt u zowel het rapport, opgesteld door ECOTYS-NEI, als het oordeel van de Universiteit Groningen lezen.