SEOW 'Wad anders'

Een duurzaam sociaal-economisch ontwikkelingsperspectief voor het Waddengebied (SEOW)

Het Ministerie van Economische Zaken heeft in 2004 samen met de Waddenprovincies en -gemeenten een duurzaam sociaal-economisch ontwikkelingsperspectief voor het Waddengebied (SEOW) opgesteld. Dit duurzame SEOW is ontwikkeld naar aanleiding van pkb-discussies in het verleden bij provincies, gemeenten en bedrijfsleven waarbij de indruk ontstond dat in het Waddengebied vrijwel niets meer mag en kan. 

Lees het volledige eindrapport 'Wad anders' (pdf, 1.8 Mb)
Lees het Bijlagenboek (pdf, 585 Kb)