Regiovisie Eemsmondgebied

Regiovisie van Vereniging Samenwerkende Bedrijven Eemsmond SBE...

Deze SBE Regiovisie geeft de visie van het bedrijfsleven in de Eemsmond weer op de sociaal-economische positie en ontwikkeling van de Eemsmondregio. De visie verwoordt welke initiatieven er volgens het bedrijfsleven gewenst of vereist zijn, om huidige kansen optimaal te kunnen benutten en belemmerende knelpunten waar mogelijk weg te nemen.

Voor een verdere ontwikkeling van de economische activiteit in de Eemsmondregio is het noodzakelijk zowel de expansiemogelijkheden van de gevestigde bedrijven, als het vestigingsklimaat ten behoeve van nieuwe bedrijven te optimaliseren. Volgens SBE dient hierbij minimaal gelijke aandacht te zijn voor het faciliteren van de bestaande economische activiteit.

De aanwijzing als economische kernzone zou op de bestuurlijke samenhang in het Eemsmondgebied meer uitwerking moeten hebben. Door intensieve samenwerking van de drie gemeenten Appingedam, Delfzijl en Eemsmond, of liever nog het vormen van één bestuurlijke entiteit, zal de aanpak van knelpunten ongetwijfeld aan kwaliteit en tempo kunnen winnen.

Lees het volledige rapport (pdf, 92 Kb) (vastgesteld ALV 13 december 2002)