Rapport LNV: Invloed nb-maatregelen

Invloed van natuurbeschermingsmaatregelen op het sociaal-economisch leefklimaat in het Waddengebied

Het expertisecentrum van het ministerie LNV heeft in 2002 een rapport uitgegeven over een inventarisatie op de waddeneilanden van de belangrijkste thema's van het sociaaleconomisch leefklimaat.

Download hier het hele rapport (pdf, 88 Kb)