Notitie KvK over zeehaven Harlingen

Ruimte voor duurzame economie rond Harlingen-zeehaven

Vertegenwoordigers van een aantal organisaties uit de milieusector en het bedrijfsleven hebben op 12 maart en 10 juni 2004 in Harlingen in twee conferenties een gezamenlijke visie ontwikkeld over een duurzame economische ontwikkeling voor Harlingen met zijn Friese zeehaven.

In de bijlage kunt u het volledige rapport lezen, met de resultaten van deze conferenties. Naast de lijst van deelnemende organisaties en personen zijn ook de verslagen van de twee bijeenkomsten en het daarbij gebruikte discussiemateriaal opgenomen.

Aanleiding voor dit project was een initiatief van de Kamer van Koophandel in Friesland om in het kader van het Provinciaal Ambitie Statement 'Leren voor Duurzaamheid' het bedrijfsleven en de milieuorganisaties te laten onderzoeken of zij voor een duurzame economische ontwikkeling van Fryslân gezamenlijke standpunten konden formuleren.

Lees de notitie 'Ruimte voor Duurzame Economie rond Harlingen-Zeehaven' (pdf, 657 Kb)