Sociaal-economisch

In het Waddengebied wordt gewoond en gewerkt. De economische activiteiten zijn divers: o.a. visserij, recreatie, delfstofwinning, scheepvaart, havenactiviteiten. In het thema sociaal-economische zijn onder Feiten en Figuren algemene cijfers over de oppervlakte, bevolkingsopbouw en verschillende werkgelegenheidcijfers opgenomen.

Het Waddengebied bestaat uit 13 kustgemeenten en 5 eilandgemeenten in de kustprovincies: Noord-Holland, Fryslân en Groningen.
De totale oppervlakte van de Waddenzee-gemeenten inclusief de Waddenzee zelf, bedraagt 488.979 hectare, dit is 12 % van het totale oppervlakte van Nederland (peiljaar 2003).