Overieg thema's

In het onderdeel overige thema's zijn in de Agenda voor het Waddengebied 2050 de volgende thema's opgenomen:

Defensie

Diepe delfstoffen (gas- en zoutwining)

Calamiteiten

Zand-en schelpenwinning en slibonttrekking

Luchtvaart