Spring naar hoofd-inhoud

Defensie

In het Waddengebied vinden verschillende militaire activiteiten plaats. Het ministerie van Defensie beheert verschillende oefenterreinen waar de krijgsmacht kan oefenen.

Veiligheid TEST

Hi Thea and Jelle, I have made a single page to hold all the text and images found under the menu point Veiligheid. I wanted to see if this is an option. I have used standard Typo3 elements "out-of -the-box".

Diepe delfstoffen

De bodem van het wad is net als de Noordzeebodem een bron van aardgas. Het zout dat zich onder de bodem van het waddengebied bevindt wordt gewonnen.