Animatiefilms: Rust voor strandbroeders

Rust voor vogels, ruimte voor mensen
Vogelbescherming Nederland gaat, samen met andere natuur- en landschapsorganisaties, de komende vier jaar de omstandigheden voor broedende, rustende en foeragerende vogels in het waddengebied sterk verbeteren. Tegelijkertijd wordt het kijken naar vogels sterk gestimuleerd. Daarvoor is het project ‘Rust voor Vogels, Ruimte voor mensen’ gestart. Het doel is enerzijds meer rust creëren voor vogels door nieuwe broedplaatsen en hoogwatervluchtplaatsen in te richten. Anderzijds wil het project bezoekers meer van de wadvogels laten genieten door natuurbeleving dichterbij te brengen. Dit gebeurt door nieuwe vogelkijkplekken te creëren en gratis vogelherkenningskaarten, een vogelherkennings-app, verrekijkeruitleenpunten, educatieve posters, animatiefilms en fiets- en wandelroutes te ontwikkelen. De filosofie erachter is eenvoudig: hoe meer mensen genieten van vogels en natuur in het waddengebied, hoe groter de steun voor behoud en herstel.

Waarom is rust voor vogels belangrijk?
Het waddengebied is van levensbelang voor miljoenen vogels. Ze brengen er de winter door, broeden er in de zomer, of maken er een tussenstop op hun loodzware trektochten van het Hoge Noorden naar Afrika en vice versa. Ze moeten bijtanken en uitrusten. Doen ze dat niet, dan hebben ze niet genoeg energie om jongen groot te brengen, of overleven ze de lange trektochten eenvoudigweg niet. Voor trek- en broedvogels is genoeg rust dus absolute noodzaak om te overleven.

Rijkswaterstaat heeft in het kader van Natura 2000 een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de volgende animaties:

Animatiefilm 'geef vogels in het Waddengebied rust'

Animatiefilm 'geef strandbroeders een kans'

Meer informatie op de website van Vogelbescherming