Kwelderherstel Groningen

Kwelderherstel Groningen is een project met als doel het vergroten van de biodiversiteit van de Groninger kwelders. Heel in het kort komt het er op neer dat de kwelders voor een groot deel met zeekweek zijn verruigd (66% van de hoge en middenkwelder bestaat uit deze soort) door de veroudering van de kwelders en het feit dat er veel minder wordt beweid dan ca. 15 jaar geleden. Door deze verruiging komen de specifieke plantensoorten die zo kenmerkend zijn voor de kwelders in het gedrang.

Kwelderherstel Groningen wil middels samenwerking tussen de kweldereigenaren de beweiding weer intensiveren. Om beweiding weer mogelijk te maken dienen de kwelders zodanig te worden ingericht dat dit op een veeveilige manier kan plaatsvinden. Het beheer- en inrichtingsplan voor de kwelders is afgerond en momenteel wordt de uitvoering van dit plan voorbereid.