Zeehonden

Wetenschappelijk Platform Zeehonden Waddenzee

Zowel nationaal als internationaal is er behoefte aan een herijking/afstemming van de grondslagen rond het beheer van de zeehondenpopulatie in de Waddenzee. Ter voorbereiding hiervan heeft het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij het initiatief genomen om een breed samengesteld Wetenschappelijk Zeehondenplatform Waddenzee op te richten. Begin 2000 ging dit zeehondenplatform van start. Het platform had de opdracht: 'de beschikbare onderzoeksgegevens te inventariseren, eventuele lacunes in de huidige kennis in beeld te brengen en bouwstenen voor het zeehondenbeleid aan te reiken'.

September 2002 heeft het WPZW een complilatie samengesteld van gegevens over zeehonden en zeehondenopvang in de Nederlandse Waddenzee. De vraag die in deze compilatie centraal staat is wat de status van de zeehondenpopulatie in de Nederlandse Waddenzee is. De status van de populatie is op verschillende manieren te beschrijven, verschillende factoren die invloed hebben op de zeehondenpopulatie komen dan ook aan bod. Er wordt aandacht besteed aan de populatiedynamica, de gezondheid van de populatie, toxicologische aspecten, de invloed van verstoring en ethische kwesties.

8 Februari 2001 heeft het Wetenschappelijk Platform Zeehonden Waddenzee een tussenrapportage gepresenteerd.