Ganzen

De aanpak voor het begrenzen van zogenaamde ganzenfoerageergebieden in Fryslân is een groot succes. Gedeputeerde Anita Andriesen heeft voor 49.000 ha. aan ganzenland in Fryslân voor landbouwminister Veerman klaarliggen. 44.000 ha. boerenland en 5.000 ha. natuurgebied. Gedeputeerde Anita Andriesen is blij met het resultaat: 'De aanpak 'begrenzen met draagvlag' heeft een groot aantal belangstellenden opgeleverd. BoerenNatuur en 13 agrarische natuurverenigingen hebben de basis gelegd voor dit goede resultaat. 1300 boeren hebben zich aangemeld voor de opvang van overwinterende ganzen en smienten.' Aanvankelijk stuitte ook in Fryslân het aanwijzen van ganzenfoerageergebieden op (politiek) verzet. De Friese aanpak om samen met boeren en betrokken natuurverenigingen, van onderop, ganzengebieden aan te wijzen heeft succes. BoerenNatuur heeft door het organiseren van onder andere voorlichting- en inschrijfbijeenkomsten voor een enorm draagvlak voor ganzenopvang gezorgd. Boeren en natuurverenigingen hebben zich in groten getale ingeschreven voor ganzenland. 

De voorgestelde gebieden zijn zowel grotere aaneengesloten stukken land als kleiner versnipperde gebieden. De Minister van Landbouw Natuurbeheer en Voedselkwaliteit heeft gevraagd 30.000 ha. in Fryslân te begrenzen. Op basis van de belangstelling zal de provincie de komende weken drie selecties maken: 30.000 ha. die optimaal voldoet aan de gestelde inhoudelijke criteria; een selectie van gebieden die wel aan de criteria voldoet maar minder optimaal is qua omvang en ligging; en een selectie van gebieden die niet aan de criteria voldoet. Voor de gebieden die wel aan de criteria voldoen, maar de 30.000 ha. overstijgen zal naar andere mogelijkheden worden gezocht.

De eerste selectie van gebieden wordt teruggekoppeld met de agrarische verenigingen. De definitieve selectie wordt door Gedeputeerde Staten vastgesteld in het beheersplan foerageergebieden voor overwinterende ganzen en smienten. Rond november 2005 zal de nieuwe regeling waarschijnlijk in werking kunnen treden.