Ecologie van de zandige kust

Al vele eeuwen worden de duinen en het voorliggende strand met brandingszone gebruikt ter bescherming van het land tegen overstroming door de zee. De zandige kust is echter meer dan alleen een zandvoorraad, een natuurlijk verdedigingswerk tegen de zee. Het is een waardevol ecosysteem dat bescherming verdient. De bescherming van het kustmilieu is vastgelegd in (inter)nationale wet- en regelgeving, zoals de EU KaderrichtlijnWater en de EU Vogel- en Habitatrichtlijn en in internationale verdragen en aanbevelingen.
Om dat kustmilieu te kunnen beschermen Is het belangrijk om er kennis over te hebben: hoe ziet het eruit, welke functies vervult het en welke organismen leven er?
Onder het motto Strand is meer dan zand werd in het jaar 2000 gestart met het beschikbaar maken en ontwikkelen van kennis over de ecologie van de zandige kust.

Leerstoel Ecologie van de zandige kust

Prof. dr. G.M. Janssen sprak op 4 december de rede uit met de titel 'Strand, meer dan zand' en aanvaardde hiermee het Bijzonder hoogleraarschap Ecologie van de zandige kust en het Waddengebied vanwege de Stichting Het Vrije Universiteitsfonds bij de faculteit Aard- en Levenswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam.

De leerstoel komt voort uit een samenwerkingsverband tussen de Waterdienst van Rijkswaterstaat en het Instituut voor Ecologische Wetenschappen van de VU. Er is een groeiende behoefte aan kennis bij RWS over de ecologie van de zandige kust en het waddengebied. Afstemming tussen de ecologische kennis en de kennis nodig voor handhaving en verbetering van het kustfundament.

Download hier de rede van prof.dr. G.M. Janssen