Bodemfauna en beleid

kern van het werk van Karel Essink

Op 1 december 2004 verliet Karel Essink het Rijksinstituut voor Kust en Zee. In dit rapport, waarin hij de relatie tussen bodemfauna en beleid heeft vastgelegd, deelt hij zijn kennis en ervaring met u.

Onderzoek aan bodemfauna en advisering op basis van kennis over het ecologisch functioneren ervan is de kern geweest van het werk van Karel Essink. Dat begon in 1968 aan de Rijksuniversiteit Groningen met onderzoek in opdracht van Rijkswaterstaat naar de gevolgen voor de waterkwaliteit en de fauna van de Groninger Wadden van lozing van industrieel afvalwater. Na zijn indiensttreding in 1975 bij Rijkswaterstaat  breidde zijn onderzoek en advisering zich uit naar de effecten van tal van menselijke activiteiten, zoals o.a. zandwinning en –suppletie,  schelpdiervisserij en het storten van baggerspecie. Zijn loopbaan ‘eindigde’ met zijn voorzitterschap van de Trilateral Monitoring and Assesment group en de supervisie van het tot stand komen van het Wadden Sea Quality Status Report 2004 ter voorbereiding van de Ministerconferentie over de Waddenzee in november 2005. Meer infomatie over zijn loopbaan vindt u achterin dit rapport.