Publicaties thema Water en Milieu

Water in beeld 2010

Water in Beeld 2010 is beschikbaar via de website van Rijksoverheid.

Water in Beeld 2009

22 mei 2009 - Voortgangsrapportage over het waterbeheer in Nederland in het jaar 2008 verschenen. De rapportage Water in Beeld verschijnt jaarlijks onder verantwoordelijkheid van het Nationaal Water Overleg (NWO), voorheen het Landelijk Bestuurlijk Overleg Water. In het NWO overlegt de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat met de vertegenwoordigers van de partijen die betrokken zijn bij het waterbeheer in Nederland: ministeries, provincies, gemeenten en waterschappen.

Water in Beeld 2009 legt de voortgang vast van het integrale waterbeheer in Nederland in 2008. De rapportage informeert de waterbeheerders in Nederland over de stand van zaken op het brede terrein van water. Water in Beeld wordt tevens aan de Tweede Kamer aangeboden als bijlage bij de verantwoording over 2008 van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Download Water in Beeld 2009 (pdf 3,2 Mb)

Brochure Kansen voor gezonder Waddenzeewater

Rijkswaterstaat heeft onderstaande brochure uitgebracht over de kansen voor gezonder Waddenzeewater met de maatregelen die hierbij nodig zijn. De brochure geeft tevens een doorkijkje in het thema Water en Milieu door de linken die in deze pdf zijn opgenomen.