Wat we meten in de zee

Zwevend stof

Met de meetvis wordt ook het zwevend stof bemonsterd dat in het water aanwezig is. Het water met het zwevend stof wordt door een doorstroomcentrifuge geleid waarin het zwevend stof opgevangen wordt. Het bemonsteren van zwevend stof is van belang omdat chemische verontreinigingen voor een belangrijk deel geadsorbeerd zijn aan in het water aanwezige zwevende slibdeeltjes. In de zoute wateren wordt het zwevend stof éénmaal per kwartaal bemonsterd.

Bodem

De bodem (of het sediment) van het wad wordt meestal met een steekbuis of happer (van Veen-grijper) bemonsterd. Eigenlijk worden alleen de bovenste 10 centimeter van het sediment bemonsterd. Dit bestaat uit zand en slib. De verontreinigingen zitten vooral gebonden aan het slib.
Later worden in het lab worden de verontreinigen van het slib gehaald en wordt hun concentratie bepaald.

Organismen

De aanwzigheid van verontreinigende stoffen wordt ook in verschillende organismen gemeten. Dit doet men onder andere omdat analyse van zeewater lastig is: er zit vaak maar heel weinig van een stof in heel veel water (toch willen we graag weten hoeveel) en er zitten veel storende stoffen in het water (vooral zout).
In organismen hopen stoffen zich op en is er minder last van storende stoffen. Ook wordt in organismen gemeten omdat watervervuiling schadelijk is voor planten en dieren. Zij maken deel uit van de voedselketen in de zee.
In de Waddenzee wordt stoffen gemeten in mosselen (mitylus Edulis) en in bot (Platichthys flesus). Mosselen worden hiervoor speciaal uitgehangen in korfjes op een aantal plaatsen in de Waddenzee. Zij krijgen hun voedsel binnen door het filteren van zeewater en nemen daarbij ook verontreingingen op.
Na 6 weken worden de mosselen binnengehaald en vervolgens ingevroren. In het laboratorium wordt de aanwezigheid van verontreinigende stoffen gemeten. Hoe dat gebeurd kan je lezen in voorbewerking van monsters en analyse in het lab.