Internationale Meetprogramma's

In internationaal verband wordt er in de Waddenzee aan twee meetprogramma's meegewerkt: het Trilateral Monitoring and Assessment Program (TMAP) en het Joint Assessment and Monitoring Program (JAMP).

TMAP

In trilateraal verband (Denemarken, Duitsland, Nederland) zijn afspraken gemaakt over een gemeenschappelijk monitoring programma voor de gehele Waddenzee, het Trilateral Monitoring and Assessment Program (TMAP). Per 1 januari 1994 wordt dit volledig uitgevoerd.
De uitvoering van het programma is een zaak voor de verantwoordelijke diensten in elk land. In Nederland is dit Rijkswaterstaat.
In 1997 is een evaluatie uitgevoerd. Op basis hiervan is besloten over vervolgstappen omtrent de verdere ontwikkeling van het programma. Er zijn verdere afspraken gemaakt over de organisatie en de gegevensverwerking.

JAMP

In het kader van de OSPAR wordt er in de noordelijke Atlantische Oceaan gemeten. De Waddenzee als kustzee van de Noordzee maakt daar deel van uit. Dit is het het Joint Monitoring and Assessment Program (JAMP). Het programma is vooral op de chemische waterkwaliteit gericht.Het nationale monitoringsprogramma  (MWTL) is een belangrijke bouwsteen voor de internationale programma's. Bij de afspraken in internationaal verband worden de eventuele consequenties voor de nationale monitoring betrokken.
De resultaten van beide meetprogramma's in de Waddenzee zijn terug te vinden in het Quality Status Report Waddenzee (QSR Waddenzee). Het QSR is van oorsprong een OSPAR-document maar is geadopteerd door de TMAP.