Analytische bepalingen

De analyses van verschillende monsters die zijn genomen in de Waddenzee worden geanalyseerd in de laboratoria van de waterdienst in Lelystad.
De analyses zijn onder te verdelen in de volgende groepen: