Analyses in het laboratorium

Nadat er op zee monsters genomen zijn, worden in het laboratorium de gehaltes van de stoffen bepaald. Stoffen in water, in zwevende stof, in het sediment en in organismen. Vaak moeten de monsters eerst voorbewerkt worden voordat de gehaltebepalingen kunnen worden uitgevoerd. daarna worden behulp van extractietechnieken de stoffen uit het slib, de bodem of het organisme gehaald om tenslotte te kunnen worden geanalyseerd. Lees meer over deze onderwerpen in de subpagina's