Meten is Weten

De waterkwaliteit wordt in de Waddenzee in veel verschillende kaders gemeten. Zo zijn er nationale en internationale meetprogramma┬┤s, maar er zijn ook meetprogramma┬┤s die zich op bepaalde stoffen richten of bijvoorbeeld alleen op de effecten van stoffen. Deze monitoringsprogramma's spelen een belangrijke rol in de zogenaamde informatiekringloop, ook wel beleidscyclus of monitoringscyclus genoemd :

Relevante gegevens voor het waddengebied uit de monitoringsprogramma┬┤s zijn te vinden via de pagina Feiten en Figuren.
Informatie over de stoffen die worden gemeten in de monitoringsprogramma's kunt u vinden onder Stoffeninformatie.