Kaderrichtlijn Water

In het hoofdstuk Overheid vindt u uitgebreide informatie over de Europese Kaderrichtlijn Water.