Internationaal

Het internationale Waddenzeebeleid wordt eens per vier jaar afgesproken door de drie Waddenzeelanden tijdens de trilaterale regeringsconferenties. Daarnaast zijn  internationale verdragen zoals Europese richtlijnen, de basis voor het Nederlandse beleid. Ook internationale afspraken over de Noordzee, binnen bijvoorbeeld OSPAR en de komende Kaderrichtlijn Maritiem, zijn essentieel voor de Waddenzee.
De internationale regels zijn gericht op het verbeteringen van natuur- en waterkwaliteit en richten zich op het terugdringen van de verontreiniging door stoffen. Met deze regels worden ook het signaleren en monitoren van stoffen, het vaststellen van normen, het afspreken van maatregelen en de evaluatie vastgelegd.