Stoffeninformatie

Deze pagina biedt de ingang tot kennis over stoffen die een rol spelen in de Waddenzee. Enkele probleemstoffen zoals TBT, TFT, Irgarol en PAK's hebben een eigen pagina.

Vergeten stoffen

Op vergeten stoffenis informatie te vinden over de vele, vaak nog onbekende stoffen die niet direct gemeten worden maar die wel een mogelijke invloed hebben op de waterkwaliteit.

Probleemstoffen Waddenzee

De subpagina Probleemstoffen Waddenzee verwijst naar de jaarlijkse rapportage over dit onderwerp.
De ontwikkeling van de trend van probleemstoffen in de Waddenzee en Eems-Dollard wordt uitvoering weergeven in het rapport "Bronnen, paden en lotgevallen" van probleemstoffen in de Waddenzee en Eems-Dollard.
Hierin kan men de trendmatige ontwikkeling van stoffen grafisch aflezen. Tevens geeft dit rapport informatie over het gebruik, bronnen en aanvoerroutes van deze stoffen.

Metagegevenscatalogus Waddenzee

In de Metagegevenscatalogus Waddenzee staat hoe, wat, waar, en door wie stoffen in de Waddenzee gemeten worden, en wie de gegevens beheert.

WaterStat & WaterBase

In WaterStat worden een groot aantal kengetallen gepresenteerd uit de chemische, fysische en biologische monitoring. Via WaterBase worden de gegevens uit de Donar-database via Internet ontsloten.

Periodiek Systeem

Op de website van het bedrijf Lenntech staat zeer uitgebreide informatie over een grote groep stoffen via het periodiek systeem der elementen; de chemische en fysische eigenschappen, normen, toxicologische gegevens en meer. Ook vind men hier veel feiten over water en algemene kennis over waterchemie.