Stoffen en normen

Het beleid en beheer met betrekking tot de waterkwaliteit van de Waddenzee berust voor een groot deel op welke normen er voor stoffen worden gesteld. Voor een groot aantal stoffen zijn in internationaal verband en in het nationale beleid normen opgesteld voor de maximale concentratie in water en waterbodem.