Leefbaarheid

Water en Milieu

De Waddenzee is een natuurgebied en daar hoort schoon water bij. Dieren en planten die van nature in het water voorkomen moeten geen last hebben van stoffen die voorkomen in het water. De kwaliteit van het water wordt dan ook voortdurend gemeten.
Het Thema Water en Milieu gaat over de waterkwaliteit van de Waddenzee: wat houdt dat in, wie zorgen ervoor, wat wordt er gemeten, welke stoffen zijn belangrijk en welk beleid wordt er gevoerd?
De overheid, met name het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, is verantwoordelijk voor het beleid en beheer op het gebied van de waterkwaliteit van de Waddenzee, en dus voor de inhoud van dit thema. Rijkswaterstaat voert dit beleid voor de Waddenzee uit, in opdracht van het Ministerie.

Het thema Water en Milieu geeft informatie over het beleid en beheer en welke normen en stoffen belangrijk zijn bij de waterkwaliteit van de Waddenzee. Maar ook gaat het over het meten van stoffen, de bronnen van deze stoffen en actuele feiten en figuren over de waterkwaliteit.

Meer informatie:
Lees meer over maatregelen waterkwaliteit op de website van Rijkswaterstaat