Project Wierumer Aek

Over een aantal jaren vaart er weer een authentieke Wierumer Aek over de Waddenzee. Een replica van het houten zeilschip waarmee vissers uit Paesens, Moddergat en Wierum eeuwenlang de kost verdienden, en waarvan er velen vergingen tijdens de rampnacht van 5 op 6 maart 1883.

Met dit ambachtelijke 'Batavia-project op kleine schaal' krijgt Lauwersland een bijzondere streekeigen publiekstrekker. Het project Wierumer Aek is een initiatief van Museum 't Fiskershúske in Moddergat. Het project wordt medegefinancierd door de Europese Unie LEADER+.

Meer informatie:

Meer informatie over het schip WL19