Spring naar hoofd-inhoud

Beleid

Het Kabinet wil in 2030 de uitstoot van CO2 met minimaal 49 procent terugdringen. Met het Klimaatakkoord heeft het Rijk met de sectoren afspraken gemaakt over het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Verschillende ministeries, regio’s en bedrijfsleven zijn verantwoordelijk voor de uitvoering. Op dit moment worden door de regio’s hiervoor Regionale Energie Strategieën (RES) geformuleerd.

Lees meer

Regionale Energiestrategie (RES)

Op regionale schaal zijn doelstellingen geformuleerd die per sector en per regio verschillen.

RES Regio's op de kaart

Groningen

Fryslân

Noord-Holland

CO2 neutrale Waddenzee regio

In trilateraal verband hebben Nederland, Duitsland en Denemarken afgesproken te zullen streven naar een CO2 neutrale Waddenzeeregio in 2030.

Lees meer