Monitoring Ameland

Bodemdaling Ameland in beeld

27 november 2008 - In samenwerking met de Bodemdalingscommissie Ameland heeft InterWad een aantal nieuwe pagina''s ontwikkeld op deze site. De pagina's bevatten uitgebreide monitoringsgegevens over de gevolgen van gaswinning op Ameland gedurende de laatste decennia.

In het onderdeel Bodemdaling Ameland is een unieke verzameling gegevens opgenomen. Naast alle verschenen rapporten bevatten de pagina's ook een animatie die het proces van bodemdaling inzichtelijk in beeld brengt.

De monitoring wordt aangestuurd door een onafhankelijke commissie die bestaat uit vertegenwoordigers van direct betrokken instanties.