Bodemdaling door gaswinning

Monitoring  Ameland
Voor de gaswinningslocatie Ameland wordt al sinds 1988, in opdracht van de Begeleidingscommissie Monitoring Bodemdaling, een uniek monitoringprogramma uitgevoerd. In 2006 is dit monitoringprograma geactualiseerd voor de periode 2006-2020.

Monitoring Moddergat
In februari 2007 is de NAM gestart met een nieuwe gaswinning de locatie Moddergat. Deze winning zal waarschijnlijk 20 jaar in beslag nemen (totaal 20 miljard m3 winbaar gas). Tijdens deze periode zal een een uitgebreid en uniek monitoringprogramma uitgevoerd worden naar de gevolgen van de winning voor natuur, milieu en landschap. Op basis van de monitoringresultaten wordt jaarlijks beoordeeld of de winning door kan gaan, danwel aangepast of stopgezet moet worden.

Als gevolg van de steenzoutwinning komt ook bodemdaling voor in Noord West Friesland. Naar de omvang van deze gecombineerde bodemdaling door zout- en gaswinning zijn in 2007 enkele onderzoeken gedaan die worden weergegeven op de pagina meetrapportages bodemdaling.