Eemsdelta: Ecologie en Economie in balans

Minister neemt Visie Vitale Kust Eems-Dollard in ontvangst

Datum: 30 september 2014
Bron: www.ee-eemsdelta.nl

Minister Schultz-Van Haegen (I&M) heeft de inspirerende “Visie Vitale Kust Eems-Dollard” (pdf, 3,9 Mb) aangeboden gekregen tijdens haar werkbezoek in Groningen. De visie werd maandag aan de bewindsvrouw aangeboden door de Groningse Gedeputeerde Henk Staghouwer. Hij deed dit namens alle partners van Economie & Ecologie in Balans (E&E).

In de Visie is niet alleen aandacht voor de lange termijn, maar er worden ook 5 concrete pilots genoemd:

1. Pilot Spijksterpompen
2. Pilot Dubbele Kering
3. Pilot Kwelderherstel Marconi
4. Pilot Zoet-Zout
5. Pilot Groene Dollarddijk

Veilig, vitaal en innovatief
De verschillende pilots moeten het sedimentoverschot in de Eems terugdringen. De waterverbindingen moeten weer hersteld worden, net als de kwelders. Daarnaast is er in de pilots ruimte voor veelzijdige landbouw en natuurbeleving.

Het uiteindelijke doel is een veilige, vitale en innovatieve kust waar het goed wonen, werken en vertoeven is. De Eems-Dollard regio is in de toekomst koploper op het gebied van de biobased economie en weet dat te combineren met een natuurlijk functionerend estuarium. 

Diepere vaargeul Eemshaven-Noordzee
Schultz-Van Haegen was in Groningen om ondermeer de knoop door te hakken over het tracébesluit van de verruiming van de vaarweg Eemshaven – Noordzee. Deze verruiming komt er. Dat is goed voor de bedrijvigheid, vertelde de minister. Bij het baggeren wordt bovendien gebruik gemaakt van het zogenaamde dieplepelen. Zo wordt vertroebeling van het water zoveel mogelijk beperkt.

Afspraken over economische ontwikkelingen in de Eemsdelta in relatie tot de natuur

Datum: 21 oktober 2012
Bron: Provincie Groningen

De Eemshaven en de haven van Delfzijl zijn de laatste jaren steeds meer in trek bij bedrijven. Deze ontwikkeling heeft gevolgen voor het aangrenzende Waddengebied (inclusief de Eems-Dollard). Met het project 'Ecologie en Economie in balans ( PDF-bestand, 4 MB)' willen we de balans tussen de economische ontwikkelingen van de havenregio's en het waardevolle Waddengebied bewaren. Het project moet een stevige basis leggen voor langdurige samenwerking in de Eemsdeltaregio met brede steun voor verdere ontwikkelingen in dit gebied.

Samen met het bedrijfsleven, natuur- en milieuorganisaties en andere overheden willen we ons inzetten voor:

• een aantrekkelijker vestigingsklimaat voor bedrijven;
• meer groei van de economische activiteiten, waarbij duurzaamheid voorop staat;
• een verbetering van het Eems?Dollard estuarium;
• een hogere kwaliteit van het milieu en de leefomgeving.

Ontwikkelingsvisie Eemsdelta
Het project Ecologie en Economie in balans staat niet op zichzelf. De afspraken die we binnen dit project met de gemeenten, waterschappen, bedrijven en natuur- en milieuorganisaties in de regio Eemsdelta maken, nemen we ook op in de ontwikkelingsvisie Eemsdelta. Deze ontwikkelingsvisie stellen we op, samen met gemeenten, waterschappen, bedrijven en natuur- en milieuorganisaties in de Eemsdelta.

Samenwerkingsovereenkomst
Op 31 oktober 2012 hebben alle partijen een intentieverklaring ondertekend die eind 2013 moet resulteren in een samenwerkingsovereenkomst. Bekijk ook het filmpje hierover. In de komende periode werken we de doelen verder uit in een programma met concrete acties.