Project Gaswinning Waddenzee

Projectbeschrijving

De Ministers van EZ, VROM, LNV en V&W hebben na overleg in de Ministerraad op 15 april 2005 besloten de rijksprojectenprocedure van toepassing te verklaren voor gaswinning onder de Waddenzee (aanbiedingsbrief (pdf, 15,6 kb) en besluit (0,9 mb)).

In 2004 had het kabinet zich al uitgesproken voor winning en exploratie van kleine gasvelden onder de Waddenzee, en voor coördinatie door het rijk van de vergunningverlening (brief aan Tweede Kamer (pdf, 41 kb)).

Meer informatie:
de visie van de Minister van Economische Zaken (pdf, 157 kb) op gaswinning en het mijnbouwklimaat in Nederland.

Overzicht studiegebied met producerende en beoogde nieuwe gasvelden
Kaart van winningslocaties en leidingtracés