Energie en Delfstoffen

Het waddengebied is een bron van energie en bezit een voorraad delfstoffen.
De bodem van het wad is net als de Noordzeebodem een bron van aardgas. Het zout dat zich onder de bodem van het waddengebied bevindt wordt gewonnen. Daarnaast worden zand en schelpen uit het wad gebruikt voor diverse toepassingen.
Omdat het aan de kust vaak harder waait dan in het binnenland is het waddengebied een geschikte plaats voor het opwekken van windenergie. In de drie noordelijke provincies staan dan ook op diverse plaatsen windmolens opgesteld.

<-- In de linkerkolom ziet u het overzicht met de opbouw van dit thema.