Projecten van het Waddenfonds

Het Waddenfonds is een fonds voor extra investeringen in projecten in en rond de Waddenzee op ecologisch en economisch gebied. Duurzaamheid speelt hierbij een belangrijke rol.

Algemene informatie over het Waddenfonds op deze website

3e tender Waddenfonds 2010

Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft op 17 december 2010 bekend gemaakt welke projecten in 2010 een bijdrage krijgen uit het Waddenfonds. In totaal gaat er bijna 37 miljoen euro naar het versterken van natuur- en landschap en naar duurzame economische en energie-projecten.

De volgende projecten ontvangen een bijdrage uit het Waddenfonds:

 • Van Polder naar Kwelder: 10 jaar ontwikkeling. Evaluatie van het bestaande verkwelderingsexperiment in Noarderleegh (0,18 mln).
 • Ruim baan voor vissen in het Waddengebied. Maatregelen en innovatieve oplossingen voor de migratie van vis tussen Waddenzee en watersystemen op het vaste land (6,3 mln).
 • Wadden Sea Long-Term Ecosystem Research (afgekort WaLTER). De ontwikkeling van een geïntegreerd monitoringsplan voor de Waddenzee (4.4 mln).
 • Metawad-1: hoe habitatherstel trekkende wadvogels beïnvloedt. Onderzoek naar de effecten op trekkende wadvogels van veranderingen van habitats in de Waddenzee (2,9 mln).
 • Biogasleiding Noordoost Friesland. Subsidie voor aanleg biogasleiding in Noordoost Friesland (5 mln).
 • Stelling Den Helder, Poort naar de Wadden. Subsidie voor o.a. herstel en behoud van drie forten, als onderdeel van het weer herkenbaar maken van Den Helder als vestingstad (2,9 mln).
 • Boerderijen aan de Waddenkust. Subsidie voor instandhouding en herstel van cultuurhistorisch karakteristieke boerderijen en boerderij-erven (2,1 mln).
 • Herplant van iepen in de Waddenregio. Versterken en herstellen van karakteristieke (iepen)beplantingen (2,6 mln).
 • Opwaardering landschappelijke waarden wierde Weiwerd. Opwaardering van de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van de wierde Weiwerd (0,96 mln).
 • Een sterk staaltje naar het Wad. Vervanging van de stalen vijzel van poldermolen de Goliath, waardoor deze weer kan malen (0,11 mln). - Nieuwland, jeugdherberg wordt gastenverblijf. Herbestemming voormalige jeugdherberg tot toeristisch gastenverblijf (0,12 mln).
 • Vissers van de Wadden. Flexibilisering van het kleine kustvisserijbedrijf met als doel het beter samengaan van visserij en natuurbeheer in de Waddenzee (0,82 mln).
 • Kiek over Diek. Aanleg doorgaande fietsroute langs en over de hele Groningse Waddenzeedijk (2,7 mln).
 • De Nollen: symbiose van natuur, cultuur en ecologie. Subsidie voor de bouw van tentoonstellingsruimten, gastenverblijven, een beheerderwoning en de inrichting van het overgangsgebied van de Stichting de Nollen naar het gebied van Noord-Holland (1,4 mln).
 • Kweldercentrum Noarderleech. Realisatie kweldercentrum Noarderleech, een ontmoetings- en informatiecentrum (0,38 mln).
 • Ecomare - de westelijke waddenpoort. Het op een hoger plan tillen van Ecomare op het gebied van educatie en voorlichting (0,71 mln).
 • Zilt perspectief. Onderzoek naar de gevolgen van de verzilting en de mogelijkheden van de landbouw om daarbij aan te sluiten (2,5 mln).

Publicaties
Rapport 'Zoden aan de dijk' (pdf, 1,5 MB)
(Het advies van de Adviescommissie Waddenfonds en de Regiocommissie Waddenfonds over de besteding van de middelen die voor de tender 2010 van het Waddenfonds beschikbaar zijn.)

2e tender Waddenfonds 2009

De volgende projecten ontvangen een bijdrage uit het Waddenfonds:

1e tender Waddenfonds 2008

De projecten die subsidie krijgen zijn:

- Hallumer Rijt vispassage en zoet/zout gradiënt (Wetterskip Fryslân)
- Verkweldering Bildtpôlen, Noard-Fryslân Butendyks (It Fryske Gea)
- Biodiversiteit en natuurbeheer van kwelders (It Fryske Gea)
- Waddenparels Wieringen en Keizerspoeldijk (gemeente Wieringen)
- Ecologisch herstel Pieterbuurstermaar (gemeente De Marne)
- Kwelderherstelprogramma Groningen (St. het Groninger Landschap)
- Herinrichting haven Termunterzijl (gemeente Delfzijl)
- Kwaliteitsverbetering Noordpolderzijl (gemeente Eemsmond)
- Landmerken (St. Oude Groninger Kerken)
- Gouden Driehoek, herstel steunforten (Ver. Natuurmonumenten)
- De Gouden Driehoek op Texel (St. Texels Museum)
- Bezoekerscentrum Nieuwe Stijl Schiermonnikoog (St. Promenade i.o.)
- Noordelijke Elfstedenvaarroute (gemeente Leeuwarderadiel)
- Wandelen in de waddenregio (St. Landschapsbeheer Groningen)
- Getijdenenergiecentrale Texel (fase 1) (gemeente Texel)
- Vlieland bespaart energie (gemeente Vlieland)
- Waddenzeeschool (St. Waddencentra)
- Historische basiskaart Groninger Kustgebied (Fryske Akademy)
- Waddenacademie (KNAW)