Duurzame waddeneilanden

Stappenplan 'Duurzame Waddeneilanden'

Alle Waddeneilanden zelfvoorzienend in 2020 op het gebied van energie en water. Dat is de ambitie van de gezamenlijke Waddeneilanden. De gemeenteraden van de vijf Waddeneilanden werkten in 2007 hun ambities uit in een manifest (zie beneden). De afgelopen jaren zijn op de eilanden hiervoor veel verschillende lokale initiatieven uitgevoerd.

Om de ambitie echt waar te kunnen maken is samenwerking tussen de eilanden belangrijk. Daarom hebben de eilanden het stappenplan 'Duurzame Waddeneilanden, op weg naar een energieke toekomst in 2020' gemaakt. Hierin staan de plannen en maatregelen voor de komende jaren.

Het stappenplan is op 14 september 2011 tijdens de Waddentoogdag in Harlingen aangeboden aan minister Schulz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. Als toegankelijke publieksversie is een speciale krant gemaakt waarin het stappenplan op heldere wijze wordt toegelicht.

Download de krant 'Duurzame Waddeneilanden, op weg naar een energieke toekomst in 2020' (pdf; 3,9 MB)

Meer informatie: www.dewaddeneilanden.nl

Waddenenergiekrant verschenen

In het kader van het Ambitiemanifest Waddeneilanden (zie beneden) is in juli 2008 de eerste Waddenenergiekrant verschenen. Alle Waddeneilanden zijn zeer bewust bezig met duurzame energie en hebben de ambitie om in 2020 wat betreft energie en water zelfvoorzienend te zijn. De krant geeft een goed overzicht waar elk eiland op dit gebied mee bezig is.

Download de Waddenenergiekrant 2008 (pdf, 5,5 Mb)

Het Ambitiemanifest waddeneilanden

Alle Waddeneilanden volledig zelfvoorzienend met een duurzame energie- en watervoorziening in 2020. Deze doelstelling is door de gemeenteraden van Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog uitgewerkt in een Ambitiemanifest Waddeneilanden (pdf, 1,8 Mb). Het Ambitiemanifest werd op 5 oktober 2007 overhandigd aan gedeputeerde Visser van de provincie Noord-Holland en gedeputeerde Andriesen van de provincie Fryslân tijdens een mini-symposium over duurzame energie op de Waddeneilanden.

Duurzame Energieteams
Om de ambities van de Waddeneilanden tastbaar te maken, is er in Fryslân gestart met het opzetten van een Duurzaam Energieteam op ieder eiland. Deze DE-teams bestaan uit medewerkers van plaatselijke installatiebedrijven, toeristische bedrijven, natuurorganisaties, woningbouw corporaties en Staatsbosbeheer. In samenwerking met de eilanders zorgt ieder team voor het initiëren, begeleiden en ontwikkelen van draagvlak voor duurzame energieprojecten. Te denken valt aan projecten met betrekking tot duurzame mobiliteit, energiebesparing in de gebouwde omgeving, groen gas, water en energie.

Er wordt aangehaakt bij bestaande ideeën en acties op en rond de eilanden. Op Texel heeft de Stichting Duurzaam Texel, mede gefinancierd door de provincie Noord-Holland en de gemeente Texel, al vele projecten uitgevoerd: windmolens, zonne-energie projecten en de energiebesparingcheques. De stichting is een voorbeeld voor de Friese DE-teams, die er ook nauw mee zullen samenwerken. De DE-teams zijn mede gefinancierd door de provincie Fryslân en door Leader, een Europees programma dat het versterken en verder ontwikkelen van het platteland tot doel heeft.

Waddenfonds
Met het Manifest als beleidsbasis zullen de eilanden ook een subsidieaanvraag indienen bij het Waddenfonds, voor het opzetten van een projectbureau dat op professionele wijze invulling geeft aan de ambitie.