Projecten duurzame energie

Duurzame energie staat steeds meer in de belangstelling. Het mondiale energiegebruik neemt toe, en daarmee ook de CO2-uitstoot. Duurzame energie kan een belangrijke bijdrage leveren aan de reductie van CO2. Duurzame energie biedt ook kansen voor economische innovatie. Het is dus een onderwerp met een heleboel belanghebbenden. Voor de overheid genoeg aanleiding initiatieven op het gebied van duurzame energie te stimuleren.

Ook in het Waddengebied is duurzame energie een 'hot item'. Lees meer over actuele projecten:

Ambitiemanifest Waddeneilanden
Projecten binnen het convenant Duurzaam Ameland
Cradle to Cradle Islands
Energy Valley