Europees project Cradle to cradle islands

Het project in een notendop

In februari 2009 is het startsein gegeven voor het Europese project Cradle to Cradle Islands (C2CI). Het doel van het project: De ontwikkeling van innovatieve, duurzame oplossingen voor de toekomstige behoeften van eilanden op het gebied van water, energie en materialen. De principes van het Cradle to Cradle® concept (zie kadertje rechts) dienen hierbij als leiddraad.
Het project loopt binnen het Interreg IVB North Sea Programme, van 1 januari 2009 tot de zomer van 2012. Het project heeft 22 verschillende partners uit 6 verschillende landen in de Noordzee regio. Aan het project nemen 10 eilanden deel uit het Noordzeegebied, onder andere  Ameland en Texel. De provincie Fryslân is trekker van het project.

Achtergronden en doelen

Cradle to Cradle Islands is gebaseerd op een brede samenwerking van overheid, eiland gemeenten, onderzoeksinstellingen en universiteiten, kennisinstituten en het bedrijfsleven. Alle partijen willen zich gezamenlijk inspannen om innovatieve pilotprojecten volgens de Cradle to Cradle® filosofie van de grond te krijgen. De eilanden fungeren als proeftuin, waar onderzoeksinstellingen en bedrijven kunnen experimenten met nieuwe technologieën, zodat innovatie wordt versneld.

Voorbeelden voor zulke pilotprojecten zijn:

Water:
- bereiding van zoet uit zout water;
- sanitatie, scheiding, zuivering en hergebruik van huishoudelijk afvalwater;
- buffering van regenwater;
- samenvattend: het sluiten van kringlopen.

Energie:
- het ontwikkelen en testen van nieuwe producten die gebruik maken van zonne- energie;
- pilot Blue Energy: door osmose energie uit verschil zoet-zout water opwekken;
- het ontwikkelen en testen van elektrische scooters;
- mogelijkheden van wind-, golf- en getijdenenergie onderzoeken.

Materialen:
- het ontwikkelen en testen van een vakantiehuis dat zelf energie produceert (Eternal Zero Emission Holiday House; Cradle to Cradle®);
- van plastic zwerfafval onschadelijke nieuwe polymeren maken; toeristische producten die in water oplossen zonder milieubelasting;
- nieuwe producten uit algen.

Eilanden zijn bij uitstek geschikt voor deze pilots, omdat de uitzonderlijke omstandigheden vragen om innovatieve en duurzame oplossingen voor energie-, water- en mobiliteitsvraagstukken. De resultaten kunnen vervolgens aan de miljoenen bezoekers op de eilanden worden gepresenteerd. Het project heeft dus naast een experimenteel karakter ook een wereldwijde voorbeeldfunctie, mede door de toepassing van het verregaande Cradle to Cradle® principe

Wat gebeurt er op de Waddeneilanden?

Bij de 10 proefeilanden binnen het project, horen ook Ameland en Texel in het Nederlandse gedeelte van de Waddenzee en de Duitse Waddeneilanden Spiekeroog (Niedersachsen) en een aantal Waddeneilanden in Schleswig-Holstein (samengevat als 'Region Uthlande').

Pilotprojecten op de Waddeneilanden
Ameland: het ontwikkelen van een zero waterhouse, Elektrische mobiliteit met laadstations
Texel: realiseren van led verlichtingsplan
Spiekeroog: realiseren van duurzaam bezoekerscentrum en zwembad.
Pellworm: duurzame energie projecten
Föhr: duurzame water projecten
Amrum en Sylt: toeristische projecten met duurzame materialen.

De volgende stappen
In de opstartfase in 2009 heeft een eerste verkenning en beschrijving plaatsgevonden van kansrijke projecten op de eilanden. Door transnationale samenwerking met de kennisinstellingen en de eilanden worden in 2010 deze projecten verder geselecteerd en beschreven. Vervolgens zullen met behulp van extra fondsenwerving bijvoorbeeld bij het Waddenfonds de projecten worden uitgevoerd.

De provincie Fryslân als trekker
De provincie Fryslân is trekker van het project. Projectleider Hans van Merendonk en Anne de Vries: "Het project inspireert ons tot het ontwikkelen van nieuwe ideeën. Het is een uitdaging de enorme kennis die in het project voorhanden is te benutten voor een duurzame ontwikkeling, en ze te vertalen in concrete projecten op de eilanden." Volgens de projectleiders biedt het Cradle to Cradle® concept een vernieuwende kijk op duurzaamheid. In hoe ver de innovatieve projecten uiteindelijk worden uitgevoerd, is mede afhankelijk van de bevolking op de eilanden: "Veel projecten zijn op dit moment nog in onderzoeksfase. De eilanders worden betrokken bij de voorbereiding van de projecten en alleen uitgevoerd als er draagvlak is."

Meer informatie:

http://www.c2cislands.org/ (de website van het project)
http://www.epea.com/ (website van de organisatie van Michael Braungart waar het Cradle to Cradle® principe is ontstaan)

Dowloads
Het project in vogelvlucht; word-document, 1 Mb
C2CI-brochure (Engels); pdf, 0,8 Mb

Contactpersonen provincie Fryslan
projectcoördinatie en projectleiding: Hans van Meerendonk en Anne de Vries
Tel: 058 2925127
e-mail: j.h.vanmeerendonk@fryslan.nl en a.j.devries@fryslan.nl