Duurzame Wadden

Het is één van de hot items van deze tijd: Duurzaamheid. Nadat er in de afgelopen jaren vooral over gepraat werd, blijkt nu de tijd rijp te zijn voor actie. Het besef dat natuurlijke hulpbronnen eindig zijn en we voor enorme globale uitdagingen staan, opent de ruimte voor innovatie en duurzame initiatieven. Of het om energiezuinige gebruiksvoorwerpen of om een authentieke vakantie in eigen land gaat - de consument vraagt steeds vaker naar duurzame producten. Overheid en bedrijfsleven spelen in op deze groeiende behoefte.

Een goede basis

Duurzame vormen van bedrijvigheid, toerisme, landbouw, visserij, en een duurzame levensstijl, passen bij uitstek bij het Waddengebied. Het is Nederlands grootste natuurgebied met een geheel eigen identiteit. Randvoorwaarden worden hier niet alleen door de overheid gesteld, maar ook door eb, vloed, wind en water. Het dynamische landschap stelt een natuurlijke grens aan ongebreidelde groei maar biedt ook kansen voor unieke economische activiteiten.
De overheid probeert dit door passend beleid te stroomlijnen: De PKB 3e Nota Waddenzee en het B & O-plan 'Léven in de Wadden' benadrukken de voorrang voor natuur in het gebied met beperkt menselijk medegebruik. Economische activiteiten moeten dan ook een duurzaam karakter hebben. Voor projecten die in aanmerking willen komen voor subsidiëring (bijvoorbeeld door het Waddenfonds) geldt hetzelfde.

De praktijk

De kaders voor een duurzaam Waddengebied zijn er dus. Maar hoe ziet de praktijk er uit? Wat gebeurt er daadwerkelijk op het vlak van duurzaamheid op de eilanden en langs de kust? Waddenzee.nl wil in deze rubriek projecten en initiatieven uitlichten die innovatief en vooruitstrevend zijn. Projecten die gebaseerd zijn op economische concepten waar de mensen in het gebied werkelijk baat bij hebben en waarmee milieu en natuur gespaard blijven. Sterker nog: de projecten zouden een bijdrage moeten leveren om de natuurlijke waarden en kwaliteiten van het Waddengebied te versterken.

De projecten

'Duurzame Wadden' op deze website is een verzamelplek voor projecten op regionaal, nationaal of internationaal niveau - klein en groot. Met enige regelmaat wordt er een nieuw initiatief aan u voorgesteld. De focus ligt op projecten waarbij de overheid betrokken is (als initiator, partner, geldgever), maar er is ook aandacht voor particuliere initiatieven. De hier gepresenteerde projecten maken geen aanspraak op volledigheid.

Wilt u meer weten of werkt u zelf aan een project dat volgens u vooruitstrevend duurzaam is? Neem dan contact op met het team van InterWad, Tel. 058 - 233 9020 of info@waddenzee.nl.