Waterrecreatie

De Waddenzee is zeer aantrekkelijk voor diverse vormen van watersport. Het varen en droogvallen met boten (zowel individueel als in groepsverband met charterschepen) is een van de meest populaire activiteiten. De Waddenzee is naast recreatiegebied vooral een belangrijk natuurgebied. Zonering van recreatieve activiteiten is daarom belangrijk, zodat kwetsbare delen van het gebied worden ontzien en de natuur geen schade ondervindt. Vormen van watersport die geen affiniteit met de natuurwaarden van de Waddenzee heeft, zoals speedbootraces, wordt zoveel mogelijk geweerd. Zo is kitesurfen alleen toegestaan op een beperkt aantal stroken langs de vasteland kust.

Informatie ten behoeve van vaarrecreatie op de Waddenzee is met name te vinden op www.nautin.nl, en www.wadkanovaren.nl. Naast nautische informatie geven deze sites een overzicht van de periodes dat bepaalde gebieden zijn afgesloten ten behoeve van vogels en zeehonden. Aanvullende informatie is ook te vinden op www.wadvaarders.nl.
Over beschikbaarheid van plekken in de havens vindt u meer informatie op de website waddenhavens.nl

In het menu links kunt u een keuze maken voor nadere uitwerking van dit thema. Informatie over het watersportbeleid is te vinden in het onderdeel beleid.