Project Waddenwandelen

Voorzitter Raad voor de Wadden 'opent' Waddenwandelen

Een aaneengesloten netwerk van 1200 kilometer wandelpaden door Groningen, Fryslân en de Kop van Noord-Holland. Gebruikmakend van het LAW-kustpad met verbindende lussen door het landelijk gebied, deels over boerenland en langs cultuurhistorische pleisterplekken. Voorzien van een heldere bewegwijzering en veel interessante informatie ontsloten via internet, GPS en mobieltjes. Met periodiek een aantrekkelijk evenement dat duizenden mensen aan de wandel krijgt in de gehele Waddenregio. Dat is wat Landschapsbeheer Groningen en Friesland en Landschap Noord-Holland in de komende jaren gaan realiseren. Dit Waddenfondsproject is 5 februari 2009 officieel van start gegaan in Vrouwenparochie (Fryslân). De opening werd verzorgd door Margreeth de Boer in haar rol als voorzitter van de Raad voor de Wadden.

Het kustgebied van Groningen, Fryslân en Noord-Holland vormt met de Waddeneilanden een uniek landschap met een sterke identiteit. Deze eigenheid wordt bepaald door de schaal van de ruimte en de herkenbaarheid van de rijke cultuurhistorie. Het ontstaan, de strijd tegen het water en de geschiedenis laten zich nog goed 'lezen' in het huidige landschap. Om deze beleving èn de toegankelijkheid van het gebied te vergroten is het project Waddenwandelen in het leven geroepen.

Waddenfonds
Waddenwandelen is opgezet door Landschapsbeheer Groningen en Friesland en Landschap Noord-Holland. ANWB is vaste partner. Het plan is in 2008 gehonoreerd door het Waddenfonds. In navolging van het succesvolle project Historische Wandelpaden in Noordoost-Friesland wordt tot eind 2013 in de gehele kustregio en op de Waddeneilanden een netwerk van wandelpaden gerealiseerd. Dat gebeurt in samenwerking met LAW, provincies, lokale overheden en het MKB.

Waddenwandelen wordt aangeboden als een toeristisch-recreatief product, compleet met marketing en promotie in binnen- en buitenland, arrangementen en themaroutes, ontsluiting van de streekverhalen en erfgoed via bestaande kanalen en nieuwe ICT-technologie. Door een uitgebreide communicatiecampagne worden de verschillende onderdelen van het project en de kwaliteiten van het gebied bij een breed publiek onder de aandacht gebracht. Daarmee wordt het Waddengebied ook als wandelgebied op de kaart gezet.

Financiering
Het project is mogelijk gemaakt door financiering van het Waddenfonds, de provincies Groningen, Fryslân en Noord-Holland en de Groninger gemeenten de Marne, Eemsmond, Winsum, Delfzijl en Reiderland. In totaal is hier ca. 2,9 miljoen euro voor uitgetrokken.

Meer informatie over het project:
Ga naar de website www.waddenwandelen.nl

Nieuwsbericht 'Ontwikkeling routenetwerk in Waddengebied op stoom", 17 feb. 2011