Toeristisch Overleg Waddenzeegebied (TOW)

Het Toeristisch Overleg Waddenzeegebied (TOW) is een platform voor informatie uitwisseling en discussie tussen de Waddenoverheden en de organisaties uit de toeristische sector. In het TOW worden vooral het beleid en de praktijk alsmede de uitvoering van het Convenant Vaarrecreatie besproken. In het TOW zijn organisaties uit 'het veld' vertegenwoordigd, zoals de Vereniging voor Beroepschartervaart, de Vereniging van Wadvaarders, het Watersportverbond, de ANWB en de HISWA. Ook natuurbeschermings- en natuurbeheerorganisaties nemen regelmatig deel aan het TOW. Organisator is de provincie Fryslân, voorzitter is dhr E. Neef van de ANWB, secretaris is mevr. F. van Akker van de provincie Fryslân.

Contact: Mevr. F. van Akker; Tel. 058-2925827 of f.g.vanakker@fryslan.nl