Toerismeopdracht UNESCO Werelderfgoed Waddenzee bijna voltooid

De strategie voor duurzaam toerisme binnen het Waddengebied is bijna af. Het strategie- en actieplan liggen nu ter inzage. Diverse betrokkenen bij het Nederlandse Waddengebied werkten samen met  Duitsland en Denemarken aan de strategie. Dit gebeurde in opdracht van UNESCO. Deze opdracht gaf de VN-organisatie mee toen de Waddenzee in 2009 het predicaat ‘Werelderfgoed’ kreeg uitgereikt.

De afgelopen jaren werkten de drie landen vanuit een werkgroep met 16 betrokken organisaties aan een strategie voor duurzaam toerisme. In de strategie is ruim aandacht voor kansen voor lokale en regionale initiatieven in het Waddengebied. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld marketing, transport, accommodaties, gastronomie en natuur- en milieueducatie. Het plan is aangevuld met een actieplan; een eerste stap om de strategie tot leven te brengen.

Meebouwen
Alle betrokkenen uit het Waddengebied kunnen hun mening geven over het strategie- en actieplan. Dit geldt onder andere voor ondernemers, belangenverenigingen, inwoners, marketingorganisaties en overheden. Zij worden dan ook van harte uitgenodigd ideeën voor samenwerkingsverbanden en projecten kenbaar te maken. Dit kan schriftelijk tot 14 september 2013. Ook organiseert de werkgroep op 6 september 2013 een middag waarbij de ideeën voor het gebied verder worden ontwikkeld.

Meer informatie
Meer achtergrondinformatie en het strategie- en actieplan is te vinden op www.prowad.org/node/54. Hierop staat ook meer informatie over de ‘bouwmiddag’ en het indienen van ideeën of plannen.